Ukrainian Community Support

The war in Ukraine has had a devastating impact on the country’s economy,  its infrastructure and citizens.  Millions of people have been displaced.  Hundreds of thousands of professionals have lost their jobs.  KSTS Consulting is a US-based company that has been active in supporting the professional community of Ukraine, by offering a variety of learning and educational opportunities to its people, such:

 • Organizational design, culture, norms and policies
 • Adaptive (agile) product development and customer centricity
 • Scrum, Large Scale Scrum (LeSS) and Kanban
 • Artificial Intelligence (AI) and its impact on HR
 • Adaptive finance & budgeting
 • Professional development and career advancement

These opportunities come in the form of FREE:

 • Webinars and Q&A
 • Individual and small-group consulting and coaching sessions
 • Discussions of/reflections on case studies and experience reports
 • Training and workshops (see the details below)

Having been founded by a Certified LeSS Coach (CLC) and Trainer (CLT), KSTS Consulting is one of very few companies, globally, that holds the credential of Certified LeSS Coaching company.  The position of KSTS Consulting on the war in Ukraine is consistent with the position of the LeSS Company.  To further amplify its own position of support, KSTS Consulting has been making continuous efforts to place a small number of Ukrainian professionals, in each of its Large Scale Scrum (LeSS) public classes at NO COST.  It is expected that each person that attends at no cost, makes a reasonable effort to repurpose their saved funds (honor system) to support Ukraine and its people, in ways that he/she finds most appropriate.  If anyone is interested in such a free learning opportunity, please reach out directly and request to be placed on the waiting list.


Війна в Україні має руйнівний вплив на економіку країни, її інфраструктуру та громадян. Мільйони людей були вимушено переміщені. Сотні тисяч фахівців втратили роботу. KSTS Consulting – це американська компанія, яка з початку війни робила різноманітні спроби підтримати професійну спільноту України, пропонуючи своїм людям різноманітні можливості для навчання та освіти (до прикладу і не обмежуючись):

 • Організаційний дизайн, культура, норми та політика
 • Адаптивна (agile) розробка продукту та клієнтоорієнтованість
 • Scrum, Large Scale Scrum (LeSS) і Kanban
 • Artificial Intelligence (AI) та його вплив на HR
 • Адаптивне фінансування та бюджетування
 • Професійний розвиток і кар’єрне зростання

Ці можливості надаються БЕЗКОШТОВНО:

 • Вебінари, запитання та відповіді
 • Індивідуальні, консультаційні та коучингові заняття в малих групах
 • Обговорення/роздуми про тематичні дослідження та розширені звіти отриманого досвіду
 • Навчання та семінари (див. деталі нижче)

KSTS Consulting (заснована сертифікованим тренером LeSS (CLC) і тренером (CLT)) — одна з небагатьох компаній у всьому світі, яка має сертифікат сертифікованої компанії LeSS Coaching. Позиція KSTS Consulting щодо війни в Україні узгоджується з позицією компанії LeSS. Щоб ще більше посилити свою позицію підтримки, KSTS Consulting докладає постійних зусиль, щоб БЕЗКОШТОВНО залучити невелику кількість українських професіоналів до кожного зі своїх публічних класів Large Scale Scrum (LeSS). Очікується, що кожна особа, яка бере участь безкоштовно, докладе розумних зусиль, щоб перепрофілювати свої заощаджені кошти (система честі) для підтримки України та її народу у спосіб, який він/вона вважає найбільш доречним. Якщо хтось зацікавлений у такій можливості безкоштовного навчання, будь ласка, зв’яжіться безпосередньо та подайте запит на включення до списку очікування.